За проекта Електронно измерване на ТВ аудитория

Целта на електронното измерване на ТВ аудиторията е да предоставя детайлни, надеждни и консистентни данни за телевизионната аудитория. Основни потребители на данните са телевизионни станции, медии и  рекламни агенции, рекламодатели и одитори.

Изследването се реализира от Nielsen Admosphere Bulgaria.

Месечен бюлетин за ТВ аудиторията можете да намерите на уебсайта на Nielsen Admosphere Bulgaria.

Измерване на ТВ аудиторията в България – Параметри

 • Измерването се извършва на базата на представителна извадка (панел) от 1,300 домакинства с телевизионни приемници (приблизително 3,250 лица). Гарантирана е анонимността на домакинствата, участващи в измерването, по отношение на нашите клиенти и потребителите на данни. Измерва се аудиторията за всеки активен ТВ приемник във всяко домакинство и всички членове на домакинството над 4-годишна възраст участват в измерването.
 • Ние гарантираме ежедневна доставка на данни от поне 1,100 домакинства.
 • Панелът от домакинства е изграден на базата на обширно Establishment Survey, проведено през 2012 и 2013г., с цел да се определят основните характеристики на телевизионната аудитория.
 • Панелът от домакинства редовно се актуализира. 25% от панела се обновява всяка година.
 • Структурата на панела редовно се проверява и модифицира така, че извадката от домакинства реално да съответства на социо-демографския профил на домакинствата и индивидите в България, според настоящите данни на НСИ (Националния Статистически Институт).
 • Структурата на панела редовно се проверява по отношение на възможни промени в харакеристики, които влияят върху рейтинга на ТВ аудиторията в България.
 • Nielsen Admosphere ежедневно проверява поведението на членовете на панела.

 

 • Мониторинг на промените в ТВ населението се осигурява чрез съпътстващи проучвания („Continual Survey“), които се провеждат два пъти годишно, на представителна извадка от поне 6,600 домакинства.
 • Continual Survey изучава например телевизионното поведение на българските домакинства, тяхното ТВ оборудване, вида на приемания от тях сигнал и т.н.

 

 • Ние измерваме ТВ аудиторията в домакинствата с помощта на ТВ-метри. Доминиращата технология в измерването е аудиоматчингът – сравняване на звуковите отпечатъци от всички измервани ТВ приемници, с референтен набор от звуци от измерваните ТВ канали. Измерването не зависи от начините за приемане на ТВ сигнал (DVB-T, сателит, кабел, IPTV, Интернет).
 • ТВ метърът непрекъснато изпраща данни посредством трансфер на данни, чрез мобилен оператор, до центъра за обработка.
 • Събраните от панела данни се проверяват всяка сутрин от Nielsen Admosphere и по-късно същия ден те се обединяват с информацията за излъчените програми от програмната схема.
 • Телевизионният ден е от 6:00 до 6:00, а данните са на разположение до 9:00 часа.
 • Доставените данни съдържат информация за ТВ аудиторията с точност до секунда, информация за програмите, социо-демографска информация за домакинствата и за индивидите, живеещи в тях.

За Nielsen Admosphere Bulgaria JSC

Nielsen Admosphere Bulgaria JSC е дъщерно дружество на чешката изследователска агенция Nielsen Admosphere a.s. (част от NIELSEN Group), която предлага широка гама продукти и услуги в сферата на маркетинга и медийните изследвания, анализа на данни и развитието на специализиран софтуер.  Агенцията развива редица мащабни, методологично и технологично сложни изследователски проекти като Електронното измерване на телевизионната аудитория, с помощта на ТВ-метри.

Развиваме и използваме наша собствена технология за електронно измерване на медиите – платформата SimMetry™, която включва ТВ метърът  метъра SimEar™ – стационарно измерващо устройство, SimAir™ – мобилно измерващо устройство, както и система за производство и поддържане на данни за аудиторията SimBios™. Посветени сме също на маркетингови изследвания, особено персонални интервюта лице в лице, CAWI и CATI проучвания, анализ на данни.

Всички дружества от нашата група предлагат професионални услуги от най-високо качество. Членуваме в професионални организации като ESOMAR, SIMAR, TUESDAY Business Network. Nielsen Admosphere притежава филиали в Република България, Чехия и Словакия и развива тясно сътрудничсество с голям брой чуждестранни партньори.

Повече информация за нас можете да намерите на www.nielsen-admosphere.bg или на този уебсайт в раздел Контакти или За сваляне.


Хората

Иван Генчев

(Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Nielsen Admosphere Bulgaria)

Иван Генчев е завършил Университета по Икономика и Техническия Университет в Чешката Република. Започва кариерата си през 1987 в областта на външната търговия. От 1991 до 1996 работи като Търговски Директор в „Hyundai Corporation” JSC. От 1996 е Управител на инвестиционния посредник „ББГ СИМЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД. В кариерата си работи по редица инвестиционни проекти в сферата на финансите, електронните медии, енергетиката и др. Работил е по проекти на едни от най-големите чуждестранни инвеститори в България, като ČEZ, Energo-Pro, Škoda Alliance, Westinghouse Electric Company, Mitsubishi Corporation, Sky Solar, Czech TV Nova и други.

От март 2012 е Изпълнителен Директор на Nielsen Admosphere Bulgaria.

Можете да изтеглите тази снимка в zip формат оттук:

 

Tereza Šimečková

(Председател на Борда на Nielsen Admosphere, Председател на Съвета на директорите на Nielsen Admosphere Bulgaria)

Тереза е посветила кариерата си на медиите и медийните изследвания от 1991. В компания AISA (по-късно AISA медия / MEDIAN) тя е участвала в разработката на Мedia Project  и по-късно става Директор Поддръжка на софтуер за обработка на данни от медийни изследания. През 1997-1998, в компания Median, тя поставя началото на поддръжката на софтуер за работа с пийпълметрични данни, на  Taylor Nelson AGB Media Facts. От 1998, като директор на Lerach, Тереза работи за развитието на софтуер за обработка на данни за ТВ аудитория. През 2001  тя е един от създателите на MEDIARESEARCH (сега Nielsen Admosphere), което, от 2002 реализира Пийпълметричен Проект за Асоцицията на Телевизионните Организации (АТО) в Чешката Република, а от 2011  и в България. Като Председател на Съвета на директорите, Тереза успешно разшири дейността на дружеството и в други сфери на медийните изследвания, по-специално в рекламния мониторинг.

Можете да изтеглите тази снимка в zip формат оттук:

Tomáš Bičík

(Директор Бизнес развитие, Маркетинг и Връзки с Обществеността, Заместник-председател на Съвета на директорите на Nielsen Admosphere Bulgaria)

Томаш работи в медиите от 1993, когато се занимава с планиране, покупка и анализ на телевизионни рекламни кампании в медийната агенция Young & Rubicam. През 1997 той става Директор на отдел за Изследвания и развитие последователно в компаниите Mediapolis, The Media Edge, Mediaedge: cia и GroupM. Към Nielsen Admosphere той се присъединява през 2011 и отговаря за развитието на бизнес възможности в чужбина. Той е един от създателите на Nielsen Admosphere Bulgaria и проектите на дружеството, свързани с измерване на телевизионната аудитория.

Можете да изтеглите тази снимка в zip формат оттук: